EH Tafalla.jpg
Filtrar
 • Video Pleno de Julio

  VIDEO PLENO DE JULIO - UZTAILAREN UDAL BATZARRA BIDEOA

  Hemen duzue Uztailaren Udalbatzarraren grabaketa / Aquí tenéis la grabación del Pleno de Julio. Hacemos un minutaje para que cada cual vea lo que más le interesa.

   

   

  02:15 - Zerbitzu Terapeutikoaren plantilla-organikoaren aldaketa / Modificacion plantilla orgánica Servicio Terapeutico.

  04:30 - Udaleko plantilla organikoaren aldaketa Haurreskolaren Hezkuntza Premia Berezietarako irakaslearen lanposturako / Modificacion de la plantilla orgánica del Ayuntamiento para plaza de educador/a de necesidades especiales de la escuela infantil

  14:38 - 2011ko urtaldiaren kontu-itxieraren proposamena / Propuesta sobre el cierre de cuentas del ejercicio 2011.

  27:16 - Lurzoruen balio-gehikuntzaren gaineko zergaren karga-tasaren aldaketa / Modificación del tipo de gravamen del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos.

  37:48 - 2012rako luzatutako aurrekontuaren aldaketaren proposamenak / Propuestas de modificación de presupuesto prorrogado para 2012.

  Mozioak.

  44: 56 - Murrizketen aurka / Contra los recortes

  01:16:12 - "Doktrina Parot"-i buruzko Giza-Eskubideen Epaitegiaren ebazpena / Resolucion del Tribunal de derechos humanos de Estrasburgo sobre la "Doctrina "Parot".

  01:24:07 - Kirol Patronatoaren lehendarariaren zereginak / Funciones del presidente del Patronato de Deportes.

  01:38:00 - La crisis desde la perspectiva de género / Krisia genero ikuspuntutik


 • Jaiak 2012

  JAIAK 2012


   

 • Cohete

  AURTEN BILDU TAFALLAK JAI-SUZIRIA BOTAKO DU.

  BILDU TAFALLA TIRARA ESTE AÑO EL COHETE DE FIESTAS

   

  Nahiz eta kostata, Tafallako alkatesak azken finean Bildu Tafallaren esku utzi du abuztuaren jaietako suziria.

   

  A pesar de que le ha costado decidirse, la alcaldesa de Tafalla ha delegado en el Grupo de Bildu la responsabilidad de tirar el cohete de Fiestas de Agosto.

  Adierazi nahi dugu gure benetako poza ekitaldi mediatiko eta festetako honen protagonista izateagatik. Gogorarazi behar dugu pasa den legealdian Bildu osatzen duten partiduetako batek ere ez duela izan aukerarik suziria botatzeko. Era berean esker abertzaleak, hain zuzen ere, duela 19 urte ez duela eduki Tafallako alkatetzaren delegaziorik hori egiteko. Ba zen garaia urratsak emateko normaltasun politikoaren alde eta bakoitzari dogokiona emateko bere erakundeetan daukan errepresentazioaren arabera. Urrats txiki bat da baina oso baikorra. Espero dugu beste batzuk laster etortzea.    

  Queremos mostrar nuestra profunda satisfacción por ser los protagonistas de este acto festivo tan simbólico y tan mediático. Recordar que en la pasada legislatura nadie de los partidos que en estos momentos componen Bildu tuvo la oportunidad de tirar el cohete y que la Izquiera Abertzale como tal hace 19 años que no tenía esta delegación de la alcaldía de Tafalla. Ya iba siendo hora de dar pasos a favor de la normalidad política y de dar a cada uno lo que le corresponde en función de la representación que tiene en las instituciones. Es un paso pequeño, pero positivo. Esperamos que venga seguido de otros.

  Bildu Tafallak nahi duena da talde osoaren gainean ardura egotea, ez persona jakin baten gainean; horrexegatik suziriaren egunean sei zinegotziok udaletxean egongo gara jaien hasiera ospatzen tafallar guztiekin.    

  En Bildu Tafalla deseamos que el protagonismo recaiga en todo el grupo municipal y no en una persona especialmente, por eso el día del cohete los seis concejales y concejalas de Bildu estaremos en el balcón del ayuntamiento celebrando con el pueblo de Tafalla el inicio de las fiestas.

  Hala ere, norbaitek zuziria bota behar duenez, udal taldearen bozeramailea, Arturo Goldaracena, Bildu Tafallako jai-zinegotziarekin batera, Daniel Arregirekin, Tafallarrei zuzenduko direnak izanen dira. 

  No obstante, como alguien tiene que escenificar el acto de tirar el cohete en si, el portavoz del grupo municipal, Arturo Goldaracena, junto con el concejal de festejos del grupo, Daniel Arregi, serán los que se dirijan a los Tafalleses y Tafallesas el día 14 a las 12 del mediodía.

  Talde bat, guztiok garrantzitsuak, ezinbestekoak eta pluralak garela erabaki horrekin adierazi nahi dugu.             

  Queremos con esta postura, simbolizar el hecho de que somos un grupo, que todos somos igual de importantes y la imagen que queremos mostrar es precisamente la pluralidad que representa en Tafalla el grupo de Bildu. 

  JAI ZORIONTSUAK OPA DIZKIZUEGU GUZTIEI ¡¡

  FELICES FIESTAS A TODOS Y A TODAS !!

                                                                                                                                                                                                                                                            

 • Video Pleno de Agosto

  VIDEO PLENO DE AGOSTO - ABUZTUAREN UDAL BATZARRA BIDEOA

  Hemen duzue Abuztuaren Udalbatzarraren grabaketa / Aquí tenéis la grabación del Pleno de Agosto. Hacemos un minutaje para que cada cual vea lo que más le interesa.

   

   

  05:40 Ikastolako eraikin berriaren kontzesio-administratiboa / Concesión administrativa para el nuevo edificio de la Ikastola

  10:48 Ezohiko kreditua Hezkuntza Zentru berriaren lanen bukaerarako / Credito extraordinario para obras de finalización del nuevo centro de educación.

  17:10 Enplegu-Lantegirako ezohiko kreditua / Credito extraordinario para Taller de Empleo.

  21:55 Lurzorua lagatzea Mairagako Mankomunitaterako / Cesión de parcela a la Mancomunidad de Mairaga.

  Mozioak / Mociones

  42:00 Tafallan Osasunako eta Zaragozako hooliganen artean gertatutakoaren aurka / En contra de lo ocurrido entre hooligans del Osasuna y del Zaragoza en Tafalla.


2011. Custom text here
By Joomla 1.7 Templates